Coaching

Hoe kan coaching de positie van uw kantoor verstevigen?

Samen met onze professionele coaches gaan we de werking van uw kantoor optimaliseren en ervoor zorgen dat uw kantoor zichtbaar wordt in het lokale financiële landschap.

Onze professionele coaches gaan met u aan de slag zodat u nog beter kan presteren in de toekomst. We zetten hierbij in op verschillende deelaspecten van uw kantoor. 

Hoe pakken we dit praktisch aan?

Stap 1: Nulmeting

Binnen deze fase van coaching wordt het bestaande model in kaart gebracht. U krijgt hierdoor een duidelijk inzicht in hoe het kantoor werkt en waar verbeterpunten mogelijk zijn. 

Stap 2: Ontwikkelen verbetertrajecten

In de tweede fase van coaching worden via een brainstorm ideeën gegenereerd om verbeteringen aan het model aan te brengen. Uit die ideeën worden concrete trajecten ontwikkeld: doelstellingen, stappenplan, hulpmiddelen, timing, ...

Gedurende deze stap wordt er intensief gewerkt en aan het einde ligt er een plan van aanpak op tafel.

Stap 3: Persoonlijke begeleiding van een coach voor de implementatie 

Optioneel kan u onze coaches ook inschakelen voor individuele begeleiding bij de implementatie van de verbeterpunten in uw kantoor.

Stap 4: Monitoring

Op regelmatige tijdstippen kan een monitoringsessie worden georganiseerd. Deze sessie loopt volgens eenzelfde stramien als de nulmeting, maar zal verder in detail nagaan in welke mate de doelstellingen van het plan van aanpak werden behaald.

Contacteer ons